POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació.

El responsable del tractament d’aquest fitxer és:

M. Àngels Saumell Vallès – Camí dels casals s/n Ca l’Avi. Subirats. – NIF 77112068Z 

2 La finalitat del tractament és latenció personalitzada de clients durant el seu procés de compra de productes i serveis, i la promoció de productes i serveis propis a Moió Melmelades.

3 La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.

4 Les categories de dades de les que disposa Moió Melmelades de la persona interessada són: Nom, cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, idioma de contacte.

5 Les dades només seran accessibles a les persones i/o departaments de l’Empresa que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

6 Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

7 Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma, mitjançant el formulari de contacte, o dirigint-se a  Melmelades Vinyet ( Camí dels casals s/n Ca l’Avi. Subirats – Barcelona), tot adjuntant una fotocòpia del seu DNI o document justificatiu substitutori.
La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.