CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen l’ús del lloc web, “www.vinyet.cat”, del qual M. Àngels Saumell Vallès és titular.

M. Àngels Saumell Vallès, (Des d’ara Melmelades Vinyet) és una empresa amb domicili a Camí dels casals s/n Ca l’Avi. Subirats. – NIF 77112068Z 

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de Melmelades Vinyet, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web “www.vinyet.cat”, (des d’ara la “Botiga”).

1.Obligacions de l’Usuari

1.1 L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals, i haurà així mateix abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Melmelades Vinyet, seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. Productes i Serveis

2.1 Melmelades Vinyet es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Melmelades Vinyet podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Melmelades Vinyet es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Excepte error tipogràfic, les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació en contra.

2.3 Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

  1. Procediment i forma de pagament de la comanda

3.1 L’Usuari que realitzi una comanda a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament proposats en la mateixa:

  • Targeta Visa o MasterCard

3.2 A l’efectuar el pagament amb targeta, l’Usuari serà dirigit cap una passarel·la de pagament segur de l’Entitat bancària, on haurà d’introduir les dades de la targeta. Un cop validat el pagament, l’Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda.

3.3 Melmelades Vinyet arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi la compra, i l’Usuari en tindrà lliure accès a través de l’apartat “Històric i detalls de comandes”, dins del seu espai personal de la web.

4. Política de devolucions

4.1 Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra

Tots els productes comprats a “www.vinyet.cat” podran ser retornats i reemborsats, sempre que vostè ens comuniqui la seva intenció de retornar el(s) producte(s) adquirit(s) dins d’un termini màxim de 7 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat.

Melmelades Vinyet només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  1. El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar. El producte no pot haver estat utilitzat.
  2. L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa protectora de cartró en què ha estat rebut per protegir el producte. En el cas que no es pugui fer amb la caixa protectora amb la qual es va lliurar, el CLIENT haurà de tornar-lo en una caixa protectora per tal que el producte arribi al magatzem de Melmelades Vinyet amb les màximes garanties possibles.
  3. S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.
  4. L’adreça de devolució és M. Àngels Saumell Vallès – Camí dels casals s/n Ca l’Avi. Subirats (BCN)

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret a la devolució de les quantitats abonades, pel / s articles comprat / s. En cas d’exercici del dret del desistiment, només se li exigirà al client que es faci càrrec dels costos de devolució del producte,  Melmelades Vinyet comprometent-se a tornar l’import complet abonat en la compra (incloses les despeses del primer enviament).

La devolució s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins el termini de 7 dies des de la data en què Vostè ens va notificar la seva intenció de desistir. El reemborsament s’efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra, en cas de compres amb targeta. Vostè assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment.

Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

4.2. Devolucions de productes defectuosos o per error de Melmelades Vinyet

En cas de productes defectuosos o errors en la preparació de la comanda, Melmelades Vinyet procedirà, segons correspongui i en funció de les condicions del producte, responent pròpiament o mitjançant el proveïdor / distribuïdor / fabricant, a la substitució o reemborsament del producte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

L’Usuari haurà de posar-se en contacte amb Melmelades Vinyet de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte o enviant un correu electrònic a  info@vinyet.cat facilitant les dades del producte així com el dany que pateix, adjuntant-hi segons el cas unes fotos.

En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats, a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l’article i els costos en què Vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres.

Les devolucions i les anul·lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegre. Les despeses de transport no seran retornats en cas que la devolució sigui parcial.

La devolució s’efectuarà en la mateixa targeta de crèdit que es va utilitzar per pagar la compra.

Si vostè té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu info@vinyet.cat o bé trucant al +34 639 93 88 86

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

5. Preparació de les comandes i disponibilitat dels articles

Melmelades Vinyet remetrà al transportista les comandes en un termini habitual de 24 hores.

En cas de ruptura d’estoc d’algun producte sol·licitat, Melmelades Vinyet expedirà la resta de la comanda i retornarà al client l’import dels articles que no s’han pogut servir.

6. Servei de lliurament

6.1 L’àmbit territorial de les vendes i dels lliuraments a través de la Botiga és exclusivament per al territori espanyol peninsular i Andorra. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’Usuari indiqui en la seva comanda. L’apartat de modalitats i terminis de lliurament ofereix més informació sobre aquest assumpte (modalitats d’enviament, terminis i preus).

6.2 De forma general, l’enviament de la comanda serà exempt de despeses per a aquest concepte, per a qualsevol comanda superior o igual a 45€.

7. Propietat intel·lectual i industrial

7.1 L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Melmelades Vinyet o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat per Melmelades Vinyet o, si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o almenys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

7.3 L’Usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per Melmelades Vinyet o per tercers en la Botiga.

8. Cookies

8.1 Melmelades Vinyet utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’Usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l’ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l’ordinador de l’Usuari per identificar-lo.

8.2. Al navegar per la nostra web, l’usuari accepta l’ús de cookies en el seu ordinador.

8.3 Si l’Usuari no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l’Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l’accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

9. Garantia dels productes

Melmelades Vinyet garanteix la qualitat dels productes fins la data de caducitat que figura en el seu embolcall.

10. Servei d’Atenció al Client, comentaris i suggeriments

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, però també per fer-nos arribar els seus comentaris o suggeriments, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça info@vinyet.cat  o trucar al +34 639 93 88 86.

 

11. Acord total, llei aplicable i competència

11.1 Aquestes condicions de Venda constitueixen l’acord total entre les parts referents.
En el supòsit de què una de les clàusules de les actuals condicions fos nul·la de ple dret, això no afectarà a la resta de les condicions.

11.2 Les condicions actuals es regiran per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués suscitar-se en el compliment i interpretació del present contracte, les parts se someten als jutjats i Tribunals del domicili del consumidor.